Ceny za služby 

 

Základní měsíční platba - DE (50 zázn. zdarma) 571,79 Kč
Základní měsíční platba - U (50 zázn. zdarma) 1 143,59 Kč
Zpracování účetních pohybů nad rámec paušálu 11,46 Kč
Zpracování mezd 285,9 Kč
Zpracování odměn pro zastupitele obcí 142,95 Kč
Vypracování výsledovky, uzávěrek, podklady pro majetkové daně 1 143,59 Kč
Podklady pro roční vyúčtování - silniční daň, závislá činnost, pojištění 1 143,59 Kč
Vypracování výkazu za rozpočtovou organizaci 229,19 Kč
Podklady pro daňové přiznání v závislosti na počtu záznamů - min.platba 1 143,59 Kč
Zpracování podkladů pro DPH za měsíc - čtvrtletí 343,13 Kč
Evidence skladu 11,46 Kč
Evidence skladu - hromadné zpracování 2,33 Kč
Zpracování vyhotovení faktur, objednávky, cestovné 57,18 Kč
Vyplnění formuláře za zaměstnavatele (OSSZ, FÚ, zdravotní pojišťovny) 114,36 Kč
Vyhotovení smlouvy pro zaměstance (pracovní) 114,36 Kč
Přihlášení - odhlášení zaměstnance 274,55 Kč
Přihlášení - odhlášení zaměstnance - další v období 57,18 Kč
Dopravné 10,35 Kč
Práce dle hodinové sazby - administrativa 400,26 Kč
Práce dle hodinové sazby - účetnictví 799,46 Kč
Účetní poradenství 1 143,59 Kč

 

Fakturace je prováděna na základě skutečných úkonů za dané období. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.

 

Nechte si zpracovat individuální cenovou kalkulaci!