Ceny za služby 

 

Základní měsíční platba - DE (50 zázn. zdarma) 556,76 Kč
Základní měsíční platba - U (50 zázn. zdarma) 1 113,52 Kč
Zpracování účetních pohybů nad rámec paušálu 11,16 Kč
Zpracování mezd 278,38 Kč
Zpracování odměn pro zastupitele obcí 139,20 Kč
Vypracování výsledovky, uzávěrek, podklady pro majetkové daně 1 113,52 Kč
Podklady pro roční vyúčtování - silniční daň, závislá činnost, pojištění 1 113,52 Kč
Vypracování výkazu za rozpočtovou organizaci 223,16 Kč
Podklady pro daňové přiznání v závislosti na počtu záznamů - min.platba 1 113,52 Kč
Zpracování podkladů pro DPH za měsíc - čtvrtletí 334,11 Kč
Evidence skladu 11,16 Kč
Evidence skladu - hromadné zpracování 2,27 Kč
Zpracování vyhotovení faktur, objednávky, cestovné 55,68 Kč
Vyplnění formuláře za zaměstnavatele (OSSZ, FÚ, zdravotní pojišťovny) 111,36 Kč
Vyhotovení smlouvy pro zaměstance (pracovní) 111,36 Kč
Přihlášení - odhlášení zaměstnance 267,33 Kč
Přihlášení - odhlášení zaměstnance - další v období 55,68 Kč
Dopravné 10,08 Kč
Práce dle hodinové sazby - administrativa 389,74 Kč
Práce dle hodinové sazby - účetnictví 778,44 Kč
Účetní poradenství 1 113,52 Kč

 

Fakturace je prováděna na základě skutečných úkonů za dané období. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.

 

Nechte si zpracovat individuální cenovou kalkulaci!