Dotace

Provádíme veškeré zpracování dotačních titulů, od pomoci s rozpočty po vedení, sledování, čerpání a konečné vyúčtování.

 

Vyžádejte si více informací na tel. +420 323 603 631