Programové vybavení

Money S3Zpracování účetnictví

Pro zpracování a vedení agendy používáme certifikovaný ekonomický software firmy CÍGLER SOFTWARE, a.s. - Money S3. https://www.money.cz

 

 

TaxEdit

Pro zpracování, výkazů, správy datových shránek pracujeme se softwarem firmy Luyten CZ, s.r.o. - TaxEdit. www.taxedit.cz